För att skapa förändring är tydliga mål viktiga - där hjälper jag som coach dig att sätta realistiska mål, hålla fokus på uppsatta mål samt uppmuntrar och stöttar dig på vägen mot målet. Vilket är det första målet du skulle vilja arbeta mot?
Att bli coachad innebär en vilja att utforska och utmana sig själv, sina handlingar, värderingar och föreställningar. Grundtanken inom coaching är att det inom oss alla finns en kunskap om vad vi bör göra för att må bra och lyckas med det vi önskar. Du som klient väljer vad samtalet ska handla om och jag som coach bidrar med min kompetens om utvecklingsprocessen och med mina frågor.  Min främsta uppgift som professionell coach är att göra dig som klient framgångsrik i din egen förändringsprocess.


 

Individuell Coaching

 

Vad är du angelägen om att utveckla eller förändra i livet eller kanske i din yrkesroll? Hur vill du att din tillvaro ska bli framöver? Du kanske har funderat på att något behöver förändras? 

 • Coaching Ledare
 • Coaching Ny som Chef
 • Coaching av Medarbetare
 • Coaching Privatperson
 • Coaching Ungdomar

Vi börjar med att diskutera igenom upplägget samt förutsättningarna för just dig – ett kostnadsfritt första möte.
Samtalen kan sedan hållas via fysiskt möte, via telefon eller online via t ex Zoom.

Hör av dig för pris och upplägg

Grupp-/Teamcoaching

I gruppcoaching har alla individer sin egen agenda - arbetar enskilt med mål och med handlingsplaner för att uppnå målen. Coaching sker genom interna processer. Fördelen med gruppcoaching är att du får tillgång till coaching till en lägre kostnad och ändå uppnå resultat.

I teamcoaching arbetar vi med det som är aktuellt för att just ditt team ska fungera och leverera - Teamets arbetsglädje, trivsel och effektivitet.

Hör av dig för pris och upplägg

Mindful Management/ Ledarskapscoaching

Coachningen kan hjälpa dig att sätta upp mål för hur du vill vara som ledare och hjälpa dig att nå dessa. Här kan Mindfulness och Coaching vävas samman för Mindful Management - Coachingen varvas då med egen träning I Mindfulness, teorier och  erfarenhetsutbyten.

Hör av dig för pris och upplägg

Stresscoaching

Mindfulness som ett verktyg för stress är väl grundat i forskningen – här i kombination med coaching.
Förmågan att se, förstå och att kunna förklara sina reaktioner och beteenden ger stora möjligheter att reducera sin upplevda stress - kunskap och kapacitet att hantera upplevd stress.

Hör av dig för pris och upplägg

Coaching Idrottsprestationer

Här används Mindfulness och coaching i samverkan för ett ökat fokus och för att skapa möjlighet att nå sina idrottsliga mål. Det finns flera exempel på lyckad coaching inom idrott såsom U-21 landslaget i fotboll, Annika Sörenstam mfl.

Hör av dig för pris och upplägg

NY?

Här används Mindfulness och coaching i samverkan för ett ökat fokus och för att skapa möjlighet att nå sina idrottsliga mål. Det finns flera exempel på lyckad coaching inom idrott såsom U-21 landslaget i fotboll, Annika Sörenstam mfl.

Hör av dig för pris och upplägg

NY?

Här används Mindfulness och coaching i samverkan för ett ökat fokus och för att skapa möjlighet att nå sina idrottsliga mål. Det finns flera exempel på lyckad coaching inom idrott såsom U-21 landslaget i fotboll, Annika Sörenstam mfl.

Hör av dig för pris och upplägg

NY?

Här används Mindfulness och coaching i samverkan för ett ökat fokus och för att skapa möjlighet att nå sina idrottsliga mål. Det finns flera exempel på lyckad coaching inom idrott såsom U-21 landslaget i fotboll, Annika Sörenstam mfl.

Hör av dig för pris och upplägg

 


 

EXEMPEL - Om du har en arbetstagare som kört fast eller inte utnyttjar sin fulla potential så betalar företaget 100 % lön, för kanske 80 % arbete. Vad skulle det innebära om företaget istället fick ut 100 %? Ja, i princip en arbetsdag till i veckan i effektivitet.

20 % av lönen till ineffektivitet. Varje arbetstimme för en anställd kostar arbetsgivaren 1 % av dennes månadslön. I det är sociala avgifter inräknat. För en person som tjänar 30 000 kr i månaden och har en effektivitet på 80 % betalar alltså företaget 2400 kr i veckan för ineffektivitet. I månaden är det över 9000 kr.

Är den här personen dessutom en ledare i organisationen som skulle kunnat få ut 20 % mer av övriga i arbetsgruppen med ett bättre ledarskap rasslar snabbt denna siffra iväg till något mycket högre. Eller om det är en säljare som hade kunna sälja för 20 % mer, då får det också annan dimension.

 


 

 


 

TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG OM DU VILL VETA MER  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Ditt meddelande