I min roll som coach och mentor hjälper jag bland annat mina klienter och adepter med att hantera sin vardag genom att skapa förståelse kring hur vår hjärna fungerar. De gör kloka insikter som ger en ökad produktivitet kombinerat med minskad stress. Att gå från insikt till önskad förändring.

Att bli medveten om hur vi reaktivt styrs av känslor och instinkter gör att vi får möjlighet att jobba MED istället för MOT vår hjärna.
Att få syn på begränsningar och komma förbi dem. Att utmana till att våga tänka i nya banor, att utmana rädslor.
Sättet vi tänker på är undermedvetet kodat i vår hjärna sedan lång tid tillbaka - en slags överlevnadsstrategi. Om och om igen styr detta våra reaktioner och beslut - så kallade "undermedvetna sanningar".
Vi kan hjälpa oss själva och vår omgivning genom att bli medvetna om hur vår hjärna fungerar.
Att skapa insikt kring våra rädslor och "vattna" vår NYFIKENHET istället.

Har du något du är angelägen om att utveckla eller förändra i livet eller kanske i din yrkesroll? Hur vill du att din tillvaro ska vara framöver? Du kanske har funderat på att något behöver förändras? Hör av dig så bokar vi upp ett första samtal och ser hur vi tillsammans kan ta det vidare.

 

UK-vit-m-text [27601] - kopia