NYHET! Onlinekurs i Självledarskap är nu öppen för bokning. Se video nedan

Vi blir bra på det vi odlar! Odlar du negativa tankar och stress så blir du bra på negativa tankar och stress. Vill du ha verktyg för att ändra på det? Vill du känna mer glädje och fokus?

En kurs i Mindfulness och Mental träning är för dig som vill leva mer här och nu, hantera stress och oro samt att leva mer medvetet med kvalité och glädje.
Kursen ger dig verktyg att använda i vardagen - både på och utanför arbetet.
Vi blandar övningar, teori och diskussioner - tränar tillsammans och ni får träningsschema för träning hemma mellan gångerna.


KURSER MINDFULNESS

Självledarskap utifrån hjärnans principer - Mindfulness och Mental träning kurs 5 veckor

Vi träffas 2 timmar en gång i veckan under 5 veckors tid.

Kursen är upplevelsebaserad och ger grundläggande kunskap inom Mindfulness som verktyg och förhållningssätt i livet. Egen träning mellan gångerna är en förutsättning för att få ut maximalt av kursen. Inga förkunskaper behövs.

I kursen ingår dokumentation, app och ljudfiler.

För information om nästa kursstart se Kalender

Självledarskap utifrån hjärnans principer - Fortsättningskurs Mindfulness och Mental träning kurs 5 veckor

En kurs för dig som gått grundkursen på 5 veckor och vill fördjupa dina kunskaper.
Vi träffas 1,5 timma en gång i veckan under 5 veckors tid.

Utifrån det coachande förhållningssättet går vi igenom mentala verktyg, beteendemönster, tankemönster, drivkrafter och motivation. Efter den här kursen har du fått bakgrund och kunskap om användningsområden för Mindfulness. Du har introducerats till ett medvetet förhållningssätt till dig själv och din omgivningen. Du har fått kunskap och egen erfarenhet av Mindfulness och dess påverkan på kropp och sinne. Du har också lärt dig en rad verktyg för att kunna applicera i ditt eget vardagsliv.
Egen träning mellan gångerna är en förutsättning för att få ut maximalt av kursen. Inga förkunskaper behövs.

I kursen ingår dokumentation, app och ljudfiler.

För information om nästa kursstart se Kalender

KURSER MINDFULNESS

NYHET! Onlinekurs - Självledarskap med Mindfulness & Mental träning. Du kan starta kursen på ett datum som passar för just dig!

Nu lanseras grundkursen i Självledarskap som onlinekurs!
Klicka gärna på bilden till vänster för en kort videopresentation.

Välkommen till en lärorik och inspirerande kurs som ger dig verktyg och kunskaper som ökar din självkännedom för ökad hållbarhet. Forskningen idag visar att med en god självkännedom och träning i självledarskap skapar vi möjligheten till ökad entusiasm, glädje och blir bättre på att hantera stress. En kurs för dig som vill leva mer här och nu, hantera stress och oro samt leva mer medvetet med kvalité och glädje - att förstå den kraft dina tankar har. 

Varför gör vi som vi gör, när vi ofta både vill och vet något annat?
Självledarskap utifrån hjärnans principer. Vi utgår ifrån de senaste årens forskning kring hur vår hjärna fungerar, vad den behöver för att må och prestera sitt bästa och varför vi gör och reagerar som vi gör. När vi förstår hur vår hjärna fungerar och hur det hänger ihop förstår vi också oss själva bättre.

Kursen består av 5 moduler och pågår under 5 veckor helt online. Varje modul besår av ett antal videos och reflektionsövningar samt att du mellan tillfällen tränar och reflekterar utifrån reflektions-/skrivövningar och ljudfiler. Varje kurstillfälle beräknas ta ca 2h. Tanken är att du mellan varje modul/utbildningstillfälle har en vecka.

För mer information, praktiska detaljer och priser klicka här. 

Kontakta mig gärna vid frågor eller för mer information

Coachande Ledarskap - en kurs för dig som ledare och chef

Det coachande ledarskapet frigör potentialen och resurserna hos medarbetarna och skapar energi och delaktighet. Du som ledare uppmuntrar till fritt tänkande, utmanar och ställer frågor för att låta medarbetaren själv komma med lösningen. Det ger mervärde för företaget, ledaren och för medarbetaren själv. Vill du bli bättre på att coacha och motivera dina medarbetare till bättre resultat? Det här är en kurs för dig som är ledare och vill utveckla ditt coachande ledarskap. Ett coachande ledarskap leder till utveckling av både organisation, ledare och medarbetare. Du får en djupare förståelse för hur du själv kan påverka andras motivation samt hur man använder feedforward på det mest gynnsamma sättet.

Kursen består av 4 moduler och pågår under 4 månader. Varje modul består av både teori och praktik. Att träna det coachande förhållningssättet för att sedan kunna applicera det i din vardag.

Kontakta mig gärna vid frågor eller för mer information

KURSER COACHANDE LEDARSKAP
KURSER COACHANDE LEDARSKAP

Coachande Förhållningssätt - en kurs som skräddarsys för dig eller en grupp

Kursen lämpar sig för alla yrkesgrupper, professioner och branscher. Kursen anpassas och skräddarsys för er verksamhet. Tillsammans med er skapas det upplägg som ger er mest. Ett coachande förhållningsätt hjälper andra att hitta sina drivkrafter mot önskade resultat. Det leder till att människor presterar bättre och mår bättre. Det coachande förhållningssättet frigör potentialen, resurserna och skapar energi och delaktighet. Det ger mervärde för företaget, ledaren och för medarbetaren själv. Du får en djupare förståelse för hur du själv kan påverka både din egna och andras motivation samt hur man använder feedforward på det mest gynnsamma sättet.
Ett coachande förhållningssätt är ett sätt att både använda kommunikationen som verktyg för att få andra att växa men också ett sätt att analysera en situation för att på bästa sätt kunna ställa vägledande frågor för att skapa både lärande, större ansvarstagande och bättre resultat hos individen.

Kursen består av 4 moduler och pågår under 4 månader. Varje modul består av både teori och praktik. Att träna det coachande förhållningssättet för att sedan kunna applicera det i din vardag.

Kontakta mig gärna vid frågor eller för mer information


Mindfulness är en metod som hjälper dig att bli mer fokuserad, få mer gjort och få mer balans i livet.

Att vara Mindful handlar om att må bra här och nu – att förstå den kraft dina tankar har.
Genom att utöva Mindfulness tränar vi vår förmåga att vara mer medvetet närvarande i nuet och därmed öka vårt fokus och vår koncentration – att skapa lugn i både sinne och kropp.
De senaste årens hjärnforskning kring Mindfulness visar på stora effekter på våra hjärnor, förhållningssätt, attityder och vår känsloreglering. Mindfulness används idag i mental träning och för bland annat stresshantering, sömnsvårigheter, ångest och depression.

För företag kan kurserna anpassas efter behov och önskemål – se även konceptet Mindfulness på Arbetsplatsen och Mindfulness i Skolan

 

TIDIGARE KURSDELTAGARE:


"En kurs för att reflektera och förstå hur vår hjärna fungerar samt verktyg för att bryta gamla hjulspår."


"Jätte bra kurs, har fått upp ögonen för hur jag kan använda Mindfulness som verktyg för att må bättre."


"En kurs där du på bara några veckor får en inblick i vad Mindfulness är och vad det kan hjälpa dig med."


"En bra och verklighetsförankrad kurs där du får många insikter och konkreta verktyg att ta med."

 


"Kursen var långt över mina förväntningar. Jag trodde inte i min vildaste fantasi att den skulle ge mig den harmoni som jag tidigare sökt på flera andra håll."


"Överträffade mina förväntningar - bra och enkla verktyg som förstärkte teorin. Ger dig värdefulla insikter som alla borde få/ha."

 

 

 


 

TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG OM DU VILL VETA MER