För att skapa förändring är tydliga mål och ett klart syfte grunden - där hjälper jag som coach dig att sätta realistiska mål, hålla fokus på uppsatta mål samt uppmuntrar och stöttar dig på vägen mot målet. Vilket är det första målet du skulle vilja arbeta mot?
Att bli coachad innebär en vilja att utforska och utmana sig själv, sina handlingar, värderingar och föreställningar. Grundtanken inom coaching är att det inom oss alla finns en kunskap om vad vi bör göra för att må bra och lyckas med det vi önskar. Du som klient väljer vad samtalet ska handla om och jag som coach bidrar med min kompetens om utvecklingsprocessen och med mina frågor.  Min främsta uppgift som professionell coach är att göra dig som klient framgångsrik i din egen förändringsprocess.


 

Individuell Coaching

Vad är du angelägen om att utveckla eller förändra i livet eller kanske i din yrkesroll? Hur vill du att din tillvaro ska bli framöver? Du kanske har funderat på att något behöver förändras?

  • Coaching Ledare
  • Coaching Ny som Chef
  • Coaching Medarbetare
  • Coaching Privatperson
  • Coaching Ungdomar

Vi börjar med att diskutera igenom upplägget samt förutsättningarna för just dig – ett kostnadsfritt första möte.
Coaching samtal kan sedan göras via fysiskt möte, via telefon eller online.

Hör av dig för pris och upplägg

Grupp-/Teamcoaching

I gruppcoaching har alla individer sin egen agenda - arbetar enskilt med mål och med handlingsplaner för att uppnå målen. Coaching sker genom interna processer. Fördelen med gruppcoaching är att du får tillgång till coaching till en lägre kostnad och ändå uppnå resultat.

I teamcoaching arbetar vi med det som är aktuellt för att just ditt team ska fungera och leverera - Teamets arbetsglädje, trivsel och effektivitet.

Hör av dig för pris och upplägg

Mentorskap

Varför en mentor? Som mentor har jag rollen som coach, bollplank och delar perspektiv, verktyg, erfarenhet och nätverk. Du som adept tar upp frågor och situationer som är aktuella i din yrkesroll som vi tillsammans samtalar kring. För att uppnå bästa effekt är detta ett långsiktigt samarbete som löper över minst 1 år och där vi förslagsvis möts en gång per månad och utöver det vid behov. Varje möte är på ca 2-3h och adepten är ansvarig för agendan.
Olika punkter på agendan kan vara:
- Arbetssituation
- Ledarskap - stöd i och utveckling av
- Samarbeten och konflikthantering
- Mål, vision och förändringsarbete
- Stress, kaos och balans - eget beteende och andras - hållbarhet

Hör av dig för pris och upplägg

Stresscoaching

Mindfulness som ett verktyg för stress är väl grundat i forskningen – här i kombination med coaching. En kombination som ger resultat för långsiktig hållbarhet.
Förmågan att se, förstå och att kunna förklara sina reaktioner och beteenden ger stora möjligheter att reducera sin upplevda stress - kunskap och kapacitet att hantera upplevd stress.

Hör av dig för pris och upplägg

In-House Coach

Att ha en coach som kontinuerligt kommer och sitter hos er en hel- eller halvdag där ledare och medarbetare bokar in sig för enstaka samtal eller fler under en period. En lättillgänglig investering. Här kan både förbokning och drop-in tillämpas.  Bokning och administration sköts av coachen.

Hör av dig för pris och upplägg

Coaching Idrottsprestationer

Här används Mindfulness och coaching i samverkan för ett ökat fokus och för att skapa möjlighet att nå sina idrottsliga mål. Det finns flera exempel på lyckad coaching inom idrott såsom U-21 landslaget i fotboll, Annika Sörenstam mfl.

Hör av dig för pris och upplägg

 


 

EXEMPEL - Om du har en arbetstagare som kört fast eller inte utnyttjar sin fulla potential så betalar företaget 100 % lön, för kanske 80 % arbete. Vad skulle det innebära om företaget istället fick ut 100 %? Ja, i princip en arbetsdag till i veckan i effektivitet.

20 % av lönen till ineffektivitet. Varje arbetstimme för en anställd kostar arbetsgivaren 1 % av dennes månadslön. I det är sociala avgifter inräknat. För en person som tjänar 30 000 kr i månaden och har en effektivitet på 80 % betalar alltså företaget 2400 kr i veckan för ineffektivitet. I månaden är det över 9000 kr.

Är den här personen dessutom en ledare i organisationen som skulle kunnat få ut 20 % mer av övriga i arbetsgruppen med ett bättre ledarskap rasslar snabbt denna siffra iväg till något mycket högre. Eller om det är en säljare som hade kunna sälja för 20 % mer, då får det också annan dimension.

 


 

 


 

TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG OM DU VILL VETA MER