Att känna hopp inför framtiden, vara trygg med sina förmågor och klara av sina motgångar. Vem skulle inte vilja beskriva sig själv så?
Psykologiskt Kapital - e
tt mycket intressant område som handlar om våra mentala resurser. En viktig form av tillgång för vårt välbefinnande och för hur vi fungerar och presterar i livets olika arenor. Hur vi antar utmaningar och känner oss trygga i våra förmågor.
Hur vi kan stärka vårt psykologiska kapital med hjälp av fyra viktiga mentala resurser. Tillsammans utgör de fyra resurserna den forskningsbaserade modellen HERO.

Vad består då detta så viktiga mentala bankkonto av egentligen? Ska man kunna fylla på det, så är det ju såklart, en viktig utgångspunkt att veta med vad.

Hopp - Att ha målbilder i sitt liv som man vill uppnå och att veta hur man ska göra för att kunna uppnå dem.
Egenförmåga - Att tro på sin förmåga att kunna utföra vissa handlingar och hantera vissa typer av uppgifter.
Resiliens - Att kunna hantera stress, svåra prövningar och kriser och komma tillbaka lika stark eller rentav starkare.
Optimism - Att överlag ha en positiv syn på tillvaron och på framtiden.

Hur vi kan påverka våra resurser. Alla de här resurserna hänger naturligtvis ihop. Den som har lågt självförtroende och låg resiliens har svårare att känna optimism och hopp. Men modellen utgår från faktorer vi människor kan påverka. Träna och stärka de förmågor vi vill bli bättre på.

Sedan det nya millenniets början, då begreppet psykologiskt kapital myntades av forskarna Fred Luthans och Carolyn Youssef-Morgan, har mängder av vetenskapliga studier gett belägg för att psykologiskt kapital är en av de viktigaste resurser vi besitter om vi vill få ett bra liv, privat såväl som professionellt.

Hur ligger det till med ditt Psykologiska Kapital? Dina medarbetare? Dina ledare? Din organisation?
Organisationer har mycket att vinna på att finna vägar för att öka det psykologiska kapitalet hos sina chefer och medarbetare.

HE(R)O-IQ är ett strukturerat koncept för att kartlägga och utveckla individers psykologiska kapital i arbetslivet och privat. En HE(R)O-IQ inleds med en kartläggning av en individs självupplevda psykologiska kapital vilken genomförs med hjälp av ett validerat enkätinstrument. I en resultatrapport ser du dina nivåer av psykologiskt kapital. Kan utifrån det identifiera prioriterade utvecklingsområden och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.

Hör av dig om du tycker det låter intressant så berättar jag gärna mer.

 

"Life i 10% of what happens to you and 90% how you react to it."

Vill du vara säker på att inte missa information om kommande event? Anmäl dig till Nyhetsbrevet! Är du intresserad av ett event ute på ditt företag? Tillsammans med mina samarbetspartners sätter vi ihop något som passar för just era behov. Hör av dig så ser vi vad vi kan hitta på!

 

UK-vit-m-text [27601] - kopia