Mindfulness på arbetsplatsen ger ett långsiktigt och hälsofrämjande resultat – en attraktiv arbetsplats.

Medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Vi lever i ett högt tempo med ständiga förändringar och splittringen av vår uppmärksamhet har aldrig varit större. 

Fler och fler företag implementerar mindfulness på arbetsplatsen som ett verktyg och förhållningssätt för sina chefer och medarbetare i syfte att skapa glädje, fokus och ökad hälsa.


Några exempel på företag är bland annat Pacific Investment Managment, Apple Inc., Yahoo, Google, McKinsey, Deutsche Bank, Hughes Aircraft, Procter & Gamble, Starbucks, Trafikverket,  Sparbanken Nord, Dina försäkringar, Tieto, NCC, Karolinska Sjukhuset, SEB mfl.

Vi behöver förändra vår syn på arbetsglädje och inte enbart se det som en fråga för medarbetarenkäten. Vi behöver istället se det som en viktig och affärskritisk ingrediens i det dagliga arbetet. Fundera över vad som händer med dig själv när du upplever hög arbetsglädje. Tänk sedan om alla på din arbetsplats skulle uppleva hög arbetsglädje.

Vill du också få fler effektiva, stresståliga och glada medarbetare genom Mindfulness på arbetsplatsen?

 

Så här går det till:

-Förstudie innan projektstart
-Inspirationsföreläsning
-Arbetsgruppen tränar – coaching under    utbildningsperioden
-Genomgång av resultat i förhållande till förstudien -    utvärdering

Pris enligt offert

Kontakta mig för mer information

 

EXEMPEL - Om du har en arbetstagare som kört fast eller inte utnyttjar sin fulla potential så betalar företaget 100 % lön, för kanske 80 % arbete. Vad skulle det innebära om företaget istället fick ut 100 %? Ja, i princip en arbetsdag till i veckan i effektivitet.

Enbart 16% av medarbetarna i Sverige känner sig motiverade i sitt arbete (Gallup; State of the global workplace report, 2014). Ohälsotalen i Sverige har ökat så dramatiskt att Arbetsmiljöverket har tagit fram en ny föreskrift (31 mars 2016) som adresserar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i Svenska företag för att vända trenden.

2010-2014: + 70% sjukskrivna pga psykisk ohälsa

  • 38% produktionsbortfall vid stress = 15 tim/vecka
  • 2015: kostnad sjukpeng 30 miljarder

 


 

 


 

TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG OM DU VILL VETA MER