Att träna Mindfulness är som att gå till sitt eget mentala gym – träna din hjärna med Mindfulness för mer fokus, effektivitet och glädje.

Mindfulness är ett sätt för att bli mer medveten om sina tankar, känslor och kroppsupplevelser vilket skapar medveten närvaro här och nu och fokus i livet. Det i sin tur öppnar upp för nytt och möjlig förändring.

De senaste årens hjärnforskning kring Mindfulness visar på en mängd positiva effekter på hjärnan. Forskningen visar bland annat att mindfulnessträning förbättrar arbetsminnet som är viktigt för vår uppmärksamhet och känslomässiga balans. Det bidrar också till att synkronisera hjärnans olika delar så att vi använder vår hjärna på ett mer optimalt sett.

Vi blir bra på det vi i tanken odlar! Odlar vi stress så blir vi bra på stress. Odlar vi negativa tankar så blir vi bra på negativa tankar. Odlar vi vår koncentration så får vi en ökad koncentrationsförmåga. Så vad lägger vi vår uppmärksamhet på? Borde vi inte med jämna mellanrum reflektera över varför vi reagerar som vi gör? Vilka mönster triggar dina känslor och ditt beteende?

 
Det finns många fördelar med att lära sig praktisera Mindfulness – läs om hur vi kan göra det tillsammans genom en Kurs, genom koncept Mindfulness för Arbetsplatsen eller Mindfulness i Skolan.I hjärnan finns alla upplevelser från det förflutna lagrade, även sådant från de tidigaste åren, som vi inte medvetet minns. Med alla dessa erfarenheter som modell och karta läser vi av det som sker i nuet. Hjärnan uppmärksammar och tolkar blixtsnabbt den inkommande informationen utifrån tidigare erfarenheter i livet. Känslor och tankar väcks och vi reagerar automatiskt enligt gamla mönster.

På så sätt styr och formar de gamla erfarenheterna ditt liv mer än du är medveten om. När vi väl etablerat oss i vår Mindfulness utökas vår förmåga att vara i ögonblick för ögonblick utan att ryckas med i våra tankar  – då dyker en rad nya möjligheter upp som vi kan använda vår fokuserade uppmärksamhet på.

Genom att bli mer medveten blir det också möjligt att påverka och ta nya steg till en förändring – Ditt  Personliga Ledarskap


 


 

TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG OM DU VILL VETA MER