Skolor i Sverige implementerar Mindfulness för personal och barn/elever som ett led i sin strategi. De ser att Mindfulness i skolan har en mängd positiva effekter vilket även ett stort antal forskningsrapporter visar på.

Ökad inlärningsförmåga och bättre skolmiljö
Träning i Mindfulness ökar förmågan att fokusera och att hantera den stress, tidspress och de höga krav som ofta ställs i skolan. Under utbildningen får deltagarna verktyg som hjälper dem att behålla sitt lugn och förbli stabila även vid svåra påfrestningar. Träningen leder till förbättrad uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga.

Mindfulness i skolan bidrar bland annat till:

  • Bättre skolmiljö
  • Minskad stress hos elever och pedagoger
  • Att förebygga ohälsa hos elever och pedagoger
  • Ökad koncentrationsnivå och fokus
  • Ökad kreativitet
  • Stimulerar förmågan att sätta ord på känslor och därmed
    öka förståelsen för andras känslor (exempelvis vid mobbning)

 

 

Så här går Mindfulness i skolan till:

-Inspirationsföreläsning
-Utbildning av lärare/förskollärare/annan pedagogisk    personal
-Implementering i klassrummet/barngruppen
-Utvärdering

Pris enligt offert

Kontakta mig för mer information

 

Mindfulness i skolan

 


 

 


 

TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG OM DU VILL VETA MER