Känner du att du upplever höga stressnivåer i ditt liv eller är i en utmattning? Är du i en fas i livet där du önskar dig en livsstilsförändring?
Är du en ledare som vill investera i din personal för långsiktig hållbarhet? Har du medarbetare med utmattning? Då är detta kursen du letat efter!
I samarbete med Hagabadet Drottningtorget i Göteborg håller jag kurser i stresshantering och självledarskap.
Du får möjlighet att stanna upp och får verktyg för att främja hälsa och välmående med ett holistiskt perspektiv.
Kursen innehåller coachande delar, mentala delar, verktyg, rörelse, bad, massage och stillhet.
En kurs där alla delar bidrar till din hälsa.

För mer information följ länken nedan:

Kurs i Stresshantering – Träna dig livsstark 2022

För bokning och frågor maila till:
 ulrica@ulricakollberg.se