Ett viktigt ämne på i stort sätt samtliga arbetsplatser idag – Har du, ni eller individen råd med att inte ha en fungerande hälsostrategi idag?

Jonna Martinsson driver Be Wikked och jobbar som hälsostrateg. Hon berättar om sina tankar om hur vi kan jobba med en hälsostrategi. Hur gör vi för att nå ut till hela vår personal?
Fysisk aktivitet och näringslära är två delar som ofta är naturliga att ha med i ett hälsoarbete dock handlar en hälsostrategi om så mycket mer. Andra viktiga delar är återhämtning, ledarskap, kommunikation och engagemang.

Jonna har bjudit in mig och Katarina Cervell från Svenska Utvecklingsguiden som är Diplomerad Affärscoach (ICF) och Certifierad Testanvändare (EFPA), för att visa på helheten i en strategi.
– Hur kan vi utifrån att arbeta med tanke- och beteendemönster skapa hälsa?
– Hur skapar en långsiktig strategi resultat och hälsa?

Tillsammans med våra samarbetspartners Your Talent AB och Arkipelagen Företagscenter AB önskar vi er varmt välkomna!

När: 23 november kl 07:15-09:00
Var: Arkipelagen Företagscenter, Stora Åvägen 21 i Sisjön

Vid frågor kontakta mig på ulrica@ulricakollberg.se eller jonna@bewikked.se
Anmälan görs till jonna@bewikked.se

 

 

  • Företag som investerar i förebyggande åtgärder inom hälsa och arbetsmiljö kan spara in belopp som motsvarar tre till fem gånger investeringen till en följd av friskare personal och bibehållen produktion.
  • Den psykiska ohälsan ökar och står för cirka 40% av långtidssjukskrivningar i Sverige.
  • Enbart 16% av medarbetarna i Sverige känner sig motiverade i sitt arbete (Gallup; State of the global workplace report, 2014).
  • Ohälsotalen i Sverige har ökat så dramatiskt att Arbetsmiljöverket har tagit fram en ny föreskrift (31 mars 2016) som adresserar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i Svenska företag för att vända trenden.
  • Jobba med kompetensutveckling inom stresshantering för samtliga medarbetare med målet att uppnå balans i livet.
  • En medarbetare med sömnproblem kostar cirka 35 000 kronor per år i frånvaro och lägre produktivitet.

 

UK-vit-m-text [27601] - kopia