I väntan på deltagarna till kvällens kurs i Mindfulness och Mental träning passar jag på att njuta en stund i denna fantastiska lokal. En lokal som verkligen är som gjord för ämnet – en stund för reflektion och återhämtning. För det är just när vi skapar en stund för återhämtning som vi skapar utrymme för förändring.

Just ikväll kommer vi att prata och reflektera kring våra tankemönster. Hur dina tankar styr känslor och i sin tur beteenden.
Varför känner jag så här? Hur ser just ditt tankemönster ut?