När vi pratar hälsa på våra arbetsplatser så hamnar ofta diskussionen kring vad det kostar med olika aktiviteter. Men om vi vänder på perspektivet och istället tittar på vad ohälsan idag kostar.
Unionen presenterade idag en video där det på ett mycket överskådligt och enkelt sätt bryter ner vad en persons sjukskrivning kostar för företaget.

Arbeta förebyggande för långsiktig hälsa – att satsa på en långsiktig hälsostrategi för företaget. En strategi som innehåller Ledarskap, Kommunikation, Rörelse, Stresshantering, Återhämtning mm.

 

 

Vad innehåller en hälsostrategi? Vilka delar anser vi är viktiga? Vill du veta mer om hur du som företagare kan implementera en långsiktig hälsostrategi?
Kontakta mig så berättar jag hur vi tillsammans med mina samarbetspartners gör det möjligt – hur vi tar det från en kostnad till en investering.

 

 

UK-vit-m-text [27601] - kopia