Du lär dig massor av saker varje dag. Massor av nya saker. I en värld som är under ständig förändring är det mer eller mindre en omöjlighet att inte utvecklas och lära.
Om du inte stannar upp och reflekterar över vad du lärt dig så blir det ingen medveten kunskap. Du vet, men du vet inte att du vet!

Detta leder till att du varje dag lär dig saker, tar in ny kunskap, utvecklas och lär men ser och upplever inte det själv. Vad blir utmaningen med det kanske du tänker?

Jo att andra ser dig som mer kompetent än vad du själv gör. Skillnaden mellan hur andra ser på dig utifrån i relation till hur du ser på dig själv inifrån. Det vi då kan hamna i är det sk bluffsyndromet.
Den där känslan som kan komma över oss alla... att jag inte kan, inte tillför, inte är kompetent nog... och när ska de komma på mig... Som i sin tur leder till en inre stress och lägre självkänsla.
Kan du känna igen det? Kan du kanske också känna igen, om du reflekterar över det en stund, hur det faktiskt också påverkar din självbild? Bilden av dig själv och vad du är kapabel till? Och hur det i förlängningen påverkar det du tror är möjligt? Och vad som då faktiskt på riktigt blir möjligt...

Detta är en av det absolut vanligaste situationerna jag som professionell coach ser i mina möten med individer, ledare och medarbetare.
Så hur kan vi hantera detta?

Ett första steg är att dagligen ta en stund för reflektion och skriva ner svaret på frågan; Vad har jag lärt mig idag?

Nästa steg är göra den historiska tillbakablicken, för att medvetandegöra din fram till idag uppbyggda inneboende men ofta omedvetna kunskap. Den du tidigare inte reflekterat över. Din redan inneboende kapacitet, dina styrkor.

Ett enormt kraftfullt verktyg. Om än här något förenklat.

Känner du igen dig?
Vill du ha hjälp och stöttning i resan av mig som professionell coach? Varmt välkommen att höra av dig!

Vill du vara säker på att inte missa information om kommande event? Anmäl dig till Nyhetsbrevet! Är du intresserad av ett event ute på ditt företag? Tillsammans med mina samarbetspartners sätter vi ihop något som passar för just era behov. Hör av dig så ser vi vad vi kan hitta på!

 

UK-vit-m-text [27601] - kopia