Härligt att starta dagen med en frukostföreläsning!
Ditt personliga ledarskap – hur medveten är du om vad som omedvetet styr dig? Hur gör du för att bryta ett beteendemönster för att ta dig dit du verkligen vill? Hur hittar du motivation att förändra? Som du leder dig själv utvecklar du relationer till andra.
Lite av det vi berörde på dagens föreläsning. Så kul att så många var där och lyssnade!

”Hur du ser på dig själv påverkar hur du beter dig mot andra. Hur du beter dig mot andra påverkar hur de ser på dig. Hur andra ser på dig påverkar hur de beter sig mot dig. Hur andra beter sig mot dig påverkar hur du ser på dig själv.
Men du, var börjar det egentligen?”