Företagsanpassade utbildningar, föreläsningar, workshops och resor - Tillsammans med mina samarbetspartners hjälper jag organisationer och medarbetare i dem att växa och ta vara på sin utvecklingspotential genom anpassade kurser, workshops, föreläsningar och resor. Jag skräddarsyr efter era behov och önskemål och erbjuder allt från dagsprogram till längre kursserier, coaching på plats och resor.


In-House Coach

En coach på plats i era lokaler. En dag i veckan eller månaden (utifrån ert behov) finns jag i era lokaler där utvalda eller samtliga medarbetare kan boka in sig.
Några fördelar med en In-House Coach?
- Ge medarbetare och ledare ett forum för att utveckla sin potential genom coaching
- Resursförstärkning vid t ex förändringar
- Bidra till ett ökat engagemang
- Stöd för medarbetare att sätta realistiska mål och hålla fokus på uppsatta mål
- Stöd till att utveckla och förändra beteendemönster som gynnar individen och arbetsplatsen
- Stöd för ex sjukskrivna att komma tillbaka till arbete

LÄS MER

Hör av dig för pris och upplägg

Hälsostrategi

Tillsammans med mina samarbetspartners hjälper vi dig med företagets hälsostrategi. Hela processen från strategi, implementering, utvärdering och vidmakthållande. Hur skapar du en arbetsplats där personal och ledare mår bra? Där engagemang och glädje ligger till grund för resultat, produktivitet och framgång. En strategi för långsiktig hållbarhet.

Hör av dig för pris och upplägg

Mindfulness på arbetsplatsen

Mindfulness är ett verktyg för att skapa fokus och engagemang på arbetsplatsen. Ett verktyg för att hantera stress och ökat välbefinnande. En investering för ökad kvalité, produktivitet och därmed ett bättre resultat.

LÄS MER

Hör av dig för pris och upplägg

Stresshantering

Stress är idag en del av vårt samhälle. Att få insikt i hur stress påverkar vår kropp och vårt psyke. Samt att det är den långvariga stressen utan återhämtning som är det som i förlängningen kan göra oss sjuka.
Insikten i hur de individuella stress signalerna ser ut och hur individen kan påverka genom insikt och förhållningssätt.

Tänk att få skapa hållbara förutsättningar och satsa på en kostnadseffektiv och långsiktig förändring. Något som gör skillnad i grunden och ger långsiktig hållbarhet. Vi börjar med att gå igenom vilka behov just din organisation har. Därefter skräddarsyr vi lösningar för just din arbetsplats. Går igenom arbetsrelaterade situationer att arbeta med utifrån mentala strategier.

Riktade insatser för stresshantering genom föreläsning, workshop, coaching och mindfulness. Kan göras på individnivå, för utvald grupp eller för hela företaget.

Hör av dig för pris och upplägg

Föreläsningar

Föreläsningar som inspirerar, skapar motivation, glädje och engagemang med fokus framåt för nästa företagsevent, kickoff, frukostmöte, studiedag eller liknande. Ulrica´s föreläsningar ger deltagarna något att ta med direkt när de går därifrån, något som gör skillnad och är viktigt, på riktigt. 
Föreläsningarna kan anpassas i tid och innehåll utifrån dina behov.
Exempel på olika föreläsningar:

  • Ditt Personlig Ledarskap
  • Hitta din inre styrka - drivkrafter & motivation
  • Tankens Kraft - Allt vi är, är ett resultat av vad vi tänkt.
  • Mindfulness & Mental Träning
  • Varför blir det som det blir, när jag egentligen vill något annat?
  • Stresshantering - Hur vi med insikt och nya förhållningssätt kan skapa förutsättningarna för hälsa.

LÄS MER

Hör av dig för pris och upplägg

 


 

 


 

TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG OM DU VILL VETA MER