Vi ser inte världen, människor och situationer som de är, utan som vi är. Det vi ser skapar känslor och som i sin tur skapar någon form av handling/reaktion. Alla människor har en massa kartor i huvudet.

De kan indelas i två kategorier, kartor över hur det är, dvs verkligheten, och kartor över hur det bör vara, dvs värderingar. Vi tolkar allt vi upplever med dessa två kartor.
Vi tvivlar sällan på om de är exakta. I allmänhet är vi inte ens medvetna om deras existens. Vi antar helt enkelt att det vi uppfattar om världen är som den verkligen är eller bör vara.
Och våra attityder och beteenden växer fram ur dessa antaganden. Vårt sätt att se verkligheten (kartorna) är källan till vårt tänkande och handlande.

Vi ser inte världen som den är, utan som vi är - eller som vi blivit betingade att se den. När vi öppnar för att beskriva vad vi ser, beskriver vi egentligen oss själva, våra varseblivningar, föreställningar, valda sanningar - våra kartor.

Ju mer medvetna vi blir och är om våra grundläggande föreställningar, valda sanningar, kartor eller antaganden, och i hur stor grad vi har påverkats av vår erfarenhet, desto lättare kan vi ta ansvar för dessa, granska dem, pröva dem mot verkligheten samt lyssna på andra och vara öppna för deras kartor. Därigenom få en bredare och mer mångfacetterad bild som skapar en långt mer objektivare syn.

Vad skapar detta för tankar och reaktioner i dig? Om du utifrån ovan resonemang tittar på dem, vad kan de säga dig om dig?

 

Vill du vara säker på att inte missa information om kommande event? Anmäl dig till Nyhetsbrevet! Är du intresserad av ett event ute på ditt företag? Tillsammans med mina samarbetspartners sätter vi ihop något som passar för just era behov. Hör av dig så ser vi vad vi kan hitta på!

 

UK-vit-m-text [27601] - kopia