Ett gott ledarskap handlar till stor del om personlig mognad, vilket inte behöver vara kopplad till kunskap, erfarenheter eller ålder. Förmågan att fördjupa din självkännedom och att förstå andras perspektiv är det som utvecklar dig som ledare. 

Det finns så otroligt mycket forskning kring vad som är ett framgångrikt ledarskap. Tänker att vi först behöver definiera vad vi menar och tänker när vi säger framgångsrikt. Vad vill vi uppnå? Vad vill du uppnå?

Att tillsammans skapa framåtkraft och växtkraft med hållbarhet tänker jag. Där vi ser att olikheter berikar och möjliggör just det. Vad behövs i ett samskapande för att göra det möjligt? Jag jobbar utifrån och brinner för det Transformativa Ledarskapet. Där ledare jobbar Situationsanpassat och Individanpassat.
För att nå dit behöver vi starta med oss själva i ett nyfiket utforskande kring självkännedom. Det är basen för att sedan kunna perspektivskifta, kliva ur oss själva, se utifrån och från andras perspektiv.

Det startar med reflektion. Reflektion gör dig till en bättre ledare. Skapa utrymme för reflektion, stunder där du kliver ur det handlings-, problemlösnings- och todoorienterade fokuset. Så länge du är kvar i strömmen av allt som ska lösas kan du inte skapa förändring. Allt bara rullar på i en konstant ström av att lösa problem, hitta lösningar och släcka bränder. Det du behöver är att stanna upp och "kliva ur" för att få överblick.

Många ledare idag vet detta. Konsten är att skapa utrymmet i kalendern, värdesätta stunden, i relation till all annan handlingskraft, så att den blir av. Att den inte i den löpande strömmen prioriteras bort. Här är det viktigt att fundera kring och tydliggöra vad ditt syfte är med stunden. Det kan såklart variera utifrån behov.

När vi väl sitter där, har vår planerade och nu prioriterade stund för reflektion så är min upplevelse och erfarenhet från mina chefscoachningar att vi famlar lite i ramverket för reflektion. Vad är det nu jag ska reflektera kring? Hur ska jag nu använda denna stunden på bästa möjliga effektiva sätt? Detta samtidigt som listan av allt som ska göras "pockar" på uppmärksamhet. Här kommer tyngden i att ha ett klart syfte in igen.

Som en start kan några coachande frågeställningar vara gynnsamma att använda. Lite beroende på var du befinner dig och hur din situation som ledare ser ut, känns kanske vissa mer eller mindre applicerbara för dig.
Reflektions frågor utifrån mitt ledarskap skulle kunna se ut så här:

Hur är jag som ledare idag? Hur vill jag vara? Hur tycker jag att det går för mig? Uppnår jag, och når jag fram med det jag vill?
Med vilken känsla går jag till jobbet? Vilken känsla är den mest dominanta under t ex en vecka?
Vad säger detta mig? Finns det något jag vill förbättra, träna på att göra annorlunda och hur skulle det kunna se ut?

Hur upplever de jag leder mig som ledare? Vad önskar de mer eller mindre av? Hur ser deras behov ut? Vet jag eller ska jag faktiskt nyfiket utforska det i dialog, hur skulle det kunna se ut? 

Är du nyfiken på att utforska detta vidare med stöttning av mig som Professionell Coach? Att ha en stund tillsammans med en coach för att reflektera kring det som känns angeläget för dig, kan vara det som gör att det blir av. Att inte fastna i gamla tankebanor och sätt att agera, utan titta på och skapa insikter kring andra och kanske för dig mer gynnsamma perspektiv.

Hör av dig så bokar vi upp ett första förutsättningslöst samtal, för att nyfiket se vad det kan leda till.

 

Vill du vara säker på att inte missa information om kommande event? Anmäl dig till Nyhetsbrevet! Är du intresserad av ett event ute på ditt företag? Tillsammans med mina samarbetspartners sätter vi ihop något som passar för just era behov. Hör av dig så ser vi vad vi kan hitta på!

 

UK-vit-m-text [27601] - kopia