Ja hur kan vi tillsammans vända trenden med psykisk ohälsa? Genom att helt enkelt börja jobba med psykisk hälsa tänker jag. Vad är det som saknas oss? Vad kan vi göra annorlunda?

I en färsk rapport från Folkhälsomyndigheten kan vi läsa vad som fungerar enligt forskningen. Länk till rapporten hittar du här. Denna rapport är den första i sitt slag i Sverige. En helt ny forskningsöversikt över vad som fungerar. Hur vi kan förebygga och vad som fungerar mot depression, ångest, stress och sömnproblem.

Psykisk ohälsa leder ofta till långa och kostsamma sjukskrivningar - både för individen och organisationen. Hur kan vi både som individ och arbetsgivare förebygga och jobba mer proaktivt med detta och mot psykiska hälsa?  Underlaget för rapporten är en summering av 44 forskningsprojekt som prövat eller undersökt förebyggande insatser mot psykisk ohälsa på arbetsplatsen. I 33 av projekten hade insatserna effekt.  Både för medarbetare, individ och organisation.

Summerat för organisation så var det kortare arbetstid med bibehållen lön, ökad delaktighet och gruppdiskussioner om arbetsmiljön. En utvärdering av arbetsmiljöinsatser i Västra Götaland 2020 visade att nästan alla arbetsmiljöutmaningar hade med organisationen att göra. Ändå riktas de flesta åtgärderna mot enskild medarbetare.
Min tanke här att det kan upplevas enklare att göra insatser för enskild individ som redan har psykisk ohälsa i någon form än att ta tag i det förebyggande och övergripande på en organisatorisk nivå. Det är en utmaning att mäta de åtgärder man gör - koppling mellan åtgärder och effekt. Här visar sjukskrivningsstatistiken sitt tydliga språk.
Ur rapporten summerat för medarbetare och individ var det stresshantering, mindfulness, yoga, meditation och personlig utveckling so visade en gynnsam effekt. 

Rapporten är verkligen en inspirationskälla för den som vill motverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen - och vem vill inte det tänker jag?

Jag kommer i mitt nästa inlägg göra en mer tydlig summering av de olika insatserna som tas upp i rapporten. Och hur jag kan erbjuda stöttning på resan till mer psykisk hälsa på våra arbetsplatser.

Känner du att du vill veta mer? Få hjälp och stöttning i en plan som funkar för just din organisation? Eller stötta medarbetare och ledare med verktyg och inspiration för psykisk hälsa?

Hör av dig så planerar vi för ett upplägg som passar för just dig eller din organisation.

Vill du vara säker på att inte missa information om kommande event? Anmäl dig till Nyhetsbrevet! Är du intresserad av ett event ute på ditt företag? Tillsammans med mina samarbetspartners sätter vi ihop något som passar för just era behov. Hör av dig så ser vi vad vi kan hitta på!

 

UK-vit-m-text [27601] - kopia